Terminai ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: December 20, 2020 Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas („Sąlygos“, „Naudojimo sąlygos“) prieš naudodamiesi „https://www.bridgeclub.lt“ svetaine („Paslauga“), kurią valdo Bridgeclub („mes“, „mes“ arba „mūsų“ “). Jūsų prieiga prie Paslaugos ir jos naudojimas priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis sąlygomis ir jų laikotės. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga ar naudojasi ja. Pasiekdami ar naudodamiesi Paslauga, sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors sąlygų dalimi, negalėsite naudotis Paslauga.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso ar jų nekontroliuoja. „Bridgeclub“ nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „“ nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks tokio turinio, prekių ar paslaugų naudojimas ar pasikliavimas tokiose svetainėse ar paslaugose. Mes primygtinai rekomenduojame perskaityti visų jūsų lankomų trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Mes galime nedelsdami nutraukti arba sustabdyti prieigą prie mūsų Paslaugos, be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės, dėl bet kokios priežasties, įskaitant be apribojimų, jei pažeidžiate Sąlygas. Visos Sąlygų nuostatos, kurios dėl savo prigimties turėtų išlikti netekus galios, netaikomos nuosavybės nuostatoms, garantijos atsisakymams, nuostolių atlyginimui ir atsakomybės apribojimams.

Atsakomybės apribojimas

Naudodamiesi Paslauga rizikuojate tik jūs. Paslauga teikiama „KOKIA YRA“ ir „KIEK GALIMA“. Paslauga teikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidimo ar vykdymo eigos.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šios Sąlygos bus valdomos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus, neatsižvelgiant į jos kolizines nuostatas. Nesugebėjimas įgyvendinti jokių teisių ar šių Sąlygų nuostatų nebus laikomas šių teisių atsisakymu. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia ar nevykdoma teismo, likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti. Šios Sąlygos sudaro visą mūsų susitarimą dėl mūsų Paslaugos ir pakeičia bei pakeičia bet kokias ankstesnes tarp mūsų galimas sutartis dėl Paslaugos.

Pokyčiai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada keisti ar pakeisti šias Sąlygas. Jei pakeitimas yra reikšmingas, mes stengsimės įspėti bent prieš 30 dienų prieš įsigaliojant naujoms sąlygoms. Kas yra esminis pakeitimas, bus nustatyta mūsų nuožiūra. Tęsdami prieigą arba naudodamiesi mūsų paslauga, kai šie pakeitimai įsigalios, jūs sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis Paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šias sąlygas, susisiekite su mumis.